Obchodné podmienky

V e-shope Erikafashion.sk môžu nakupovať zákazníci zo Slovenska.

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky v e-shope Erikafashion.sk prevádzkovaný spoločnosťou EF Group sro, so sídlom (na túto adresu prosíme neodosielajte balíky): Seifertova 982/25, Praha 3 13000, IČO 05779596, DIČ CZ05779596, potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim-spotrebiteľom a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú zároveň pre obe strany záväzné. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho-spotrebiteľa. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

2) OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká momentom doručenia sa záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní internetového obchodu Erika Fashion. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

V prípade akéhokoľvek dotazu nás kontaktujte na e-mail info@erikafashion.sk.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá ihneď. Potvrdenie objednávky Vám obratom zašleme e-mailom na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. O priebehu stavu Vašu objednávky i konečnom odoslania zásielky budete taktiež informovaný e-mailom.

V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) PLATBA A DODANIE TOVARU

Platbu akceptujeme prevodom na účet, online kartou, v hotovosti na našej predajni v Seifertove ulici alebo dobierkou.

Pre zaslanie tovaru na Slovensko využívame služby kuriéra viď. výber spôsobu dopravy v košíku.

Číslo nášho účtu / IBAN: CZ7820100000002501275896

PROSÍME STAROSTLIVO SKONTROLUJTE PRED ODOSLANÍM SPRÁVNOSŤ variabilného symbolu!

Platby s objednávkami si náš systém páruje automaticky a to na základe správnosti vyplnených údajov v platobnom príkaze. Ak máte pocit, že ste údaje omylom zadal / a nesprávne, kontaktujte nás na info@erikafashion.sk a my Vašu platbu ručne na účte vyhľadáme.

Ak zvolíte platbu bankovým prevodom, platba u nás musí byť pripísaná najneskôr do 3 pracovných dní.

Ak čiastku za objednávku dovtedy neprevediete a nebudeme mať od Vás žiadnu informáciu o dôvode, bude Vaša objednávka automaticky stornovaná a tovar uvoľnený k ďalšiemu predaju. Vašu objednávku sa snažíme vyexpedovať max. Do 2 pracovných dní od prijatia platby. V prípade, že tovar už nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať (e-mailom alebo telefonicky). V prípade, že Vás nebude možné kontaktovať, vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť.

V prípade, že ste zvolili platbu dobierkou, upozorňujeme, že v prípade neprevzatia zásielky si nárokujeme na klientovi požadovať vzniknuté náklady na dopravu a balné.

5) VÝMENA TOVARU

Výmeny aktuálne nie sú možné.

6) VRÁTENIE TOVARU

V súlade s § 1829 ods. 1 nového Občianskeho zákonníka má kupujúci-spotrebiteľ právo do 14 dní od doručenia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar bez udania dôvodu vrátiť bez akejkoľvek sankcie.

Tovar musí kupujúci-spotrebiteľ odoslať doporučene na adresu prevádzky: EF Group sro, U tovární 256/14, Praha, 10200 kompletný, vrátane príslušenstva, darčekov, apod., Bez známok používania, nepoškodený, v pôvodnom obale s neodtrženými ceduľkami (ak je výrobok má) a v limite 14 dní. V žiadnom prípade nemožno tovar vracať poštou na dobierku. Akékoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať.

Vrátený tovar musí byť úplne v pôvodnom stave (oblečenie umyté, nenosené, nežehlené, nesmie zapáchať parfumom ani ničím iným) a označené pôvodné identifikačné etiketou tovaru pokiaľ jej výrobok obsahuje. Tiež je nutné doložiť kartu so štítkom a čiarovým kódom, ktorú zákazník- spotrebiteľ dostal v balíčku a zároveň vyplniť elektronický formulár na našom webe.

Originálne krabice od topánok v žiadnom prípade neslúži ako poštový obal!

Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že ak vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté alebo nárok na neuznanie vratky. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku nevhodného obalu, predávajúci vráti v takom prípade kupujúcemu spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody alebo si vyhradzuje právo vratku neprijať. Pri splnení týchto podmienok a po doručení zásielky predávajúcemu bude uskutočnené s kupujúcim finančné vysporiadanie podľa vzájomnej dohody. Náklady spojené s vrátením tovaru (predovšetkým poštovné) ponesie kupujúci.

Vrátenie tovaru je možné kompenzovať dvoma spôsobmi:

• vrátením kúpnej ceny prevodom na bankový účet do 14 dní od obdržania vráteného tovaru

• zápočtom k nasledujúcej objednávke (hodnota vrátenej kúpnej ceny bude prevedená na kredit / voucher, ktorý časovo neobmedzujeme)

7) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku možno v e-shope Erikafashion.cz bezplatne stornovať najneskôr do 24 hodín od objednania, ale iba v prípade, že objednávka nebola ešte vyexpedovaná (platí hlavne u dobierok).

 

8) MOŽNOSŤ "Jednoduchého vrátenia tovaru" počas lehoty na odstúpenie

Základné ustanovenia: Kupujúci si spoločne s tovarom môže zakúpiť samostatnú doplnkovú platenú službu spočívajúcu v tom, že Kupujúci, ktorý sa rozhodne tovar počas lehoty na odstúpenie vrátiť, má možnosť priniesť zabalený tovar a doklad preukazujúci kúpe tovaru a služby na ktorúkoľvek pobočku zmluvného partnera Predávajúceho ( ďalej len "služba"). Zmluvnými stranami tohto vzťahu sú predávajúci ako poskytovateľ služby a Kupujúci ako objednávateľ služby, pričom podmienky podľa tohto článku VII. sa uplatní na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby. Táto služba rieši iba prepravu. Ostatné záležitosti ako vrátenie kúpnej ceny či reklamácie sa rieši samostatne podľa príslušných (iných) ustanovení týchto obchodných podmienok.
Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá vtedy, keď Kupujúci spolu s objednávkou tovaru, ponúkaných Predávajúcim, potvrdí v tzv. Košíku aj službu a Predávajúci mu vystaví faktúru, a Kupujúci ju zaplatí.
Popis služby: Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že mu umožní pohodlnejšie vrátenie (prepravu) tovar bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, a to za podmienok uvedených nižšie, ak o toto vrátenie objednávateľ požiada, tj. Využije službu, v lehote stanovenej nižšie. Táto služba je neprenosná (môže ju zakúpiť len Kupujúci), vzťahuje sa iba na tovar v rámci objednávky, ku ktorej bola táto služba zakúpená a možno ju využiť iba raz.
Podmienky využitia služby: Predávajúci je povinný poskytnúť službu, teda poskytnúť Kupujúcemu možnosť pohodlnejšieho vrátenia (prepravu) zakúpeného tovaru bez udania dôvodu v lehote viď nižšie, iba ak:
Kupujúci objedná službu v termíne, kedy je táto služba ponúkaná, najneskôr však pri kúpe tovaru, ktorého sa služba týka;
Kupujúci uhradí službu riadne a včas;
Kupujúci neodstúpi od zmluvy na kúpu tovaru, ktorého sa služba týka, pred uplatnením služby;
Kupujúci uplatní službu najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru, ktorý je súčasťou objednávky, na ktorú sa služba vzťahuje osobne na jednej z pobočiek poskytovateľa, príp. pobočiek jeho zmluvných partnerov, ako Zásilkovna.cz, v rámci riadnej otváracie doby;
Kupujúci nijako nepoškodí identifikačné štítky výrobku, ktorého sa služba týka, ani inak neoprávnene (oi. V rozpore s pravidlami riadneho používania výrobku stanovenej výrobcom) nebude s výrobkom manipulovať;
Kupujúci preukáže nárok na službu originálom daňového dokladu obsahujúceho príslušný výrobok a s ním súvisiace službu;
Výrobky určené na starostlivosť o telo alebo k hygiene musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.
Vrátenie ceny služby: V prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ, má právo od zmluvy na poskytovanie služby odstúpiť v zmysle § 1829 Občianskeho zákonníka, ale v takom prípade musí vydať aj všetky bezdôvodné obohatenie späť Predávajúcemu najneskôr v okamihu odstúpenia.

9) REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUKA

Za tovar poškodený pri preprave nenesie e-shop Erika Fashion žiadnu zodpovednosť. Pri prevzatí zásielky si dôkladne skontrolujte, či prepravný obal nie je poškodený a prípadnú škodu reklamujte bezodkladne pri prevzatí zásielky u doručovateľa. Ak pri prevzatí zistíte poškodený obal či inú známku poškodenia zásielky, požadujte od doručovateľa spísanie reklamačného protokolu o poškodení zásielky. Poškodenú zásielku kupujúci nemusí prevziať. Tento dôvod je nutné uviesť v reklamačnom protokole. Všetok tovar ponúkaný v našom internetovom obchode www.erikafashion.cz prechádza kontrolou. Prípadné reklamácie na zakúpený tovar v našom internetovom obchode vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie zaniká nárok kupujúcemu na akúkoľvek náhradu nákladov spojených s vybavením reklamácie.

Prosíme tiež o kontrolu produktov okamžite po prevzatí zásielky. Na neskoršie reklamácie (pokiaľ sa nejedná o výrobnú vadu) nebude braný ohľad.

Záruka sa nevzťahuje na:

• vady vzniknuté bežným používaním - zmenou a únavou materiálu úmerne k dĺžke a početnosti nosenie

• nesprávnym použitím - mechanickým poškodením

• nesprávnym skladovaním

• nesprávnou údržbou a čistením

Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba.

Postup pri reklamácii:

• informujte nás o reklamácii e-mailom, či písomne, či formulárom

• reklamovaný tovar zašlite doporučenou zásielkou na adresu sídla firmy EF Group s.r.o., U tovární 256/14, Praha, 12000

• k reklamovanému tovaru priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode - faktúru, ktorá tiež slúži ako záručný list a priložte vyplnený formulár pre reklamáciu, ktorá patrí k stiahnutiu nižšie

Vaša reklamácia bude vykonaná v súlade so zákonom. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú opäť v dĺžke 24 mesiacov.

Podľa charakteru vady má kupujúci - spotrebiteľ pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

• ak ide o chybu odstrániteľnú - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho nákupy sú vyhodnotené ako špekulatívne. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ostatné sa primerane riadia všeobecne záväznými zákonnými ustanoveniami vyplývajúcimi najmä zo zákona č. 40/1964 Zb., Obč.zák. a č. 513/1991 Zb., Obch.zák., v znení neskorších ustanovení.

Formulár pre REKLAMÁCIU

10) INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace tento internetový obchod ako je grafické spracovanie vrátane fotografií ponúkaného tovaru a popisy tovaru sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

11) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámrenie s VOP Predávajúceho.


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@erikafashion.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Praha 1.1.2021